Тя ще се проведе на 15 юли в София, България. Ще бъде посетена от експерти с различен произход и опит в областта на професионалното ориентиране и съвременната медийната грамотност, но с общ интерес в начините за модернизиране на младежките кариерни услуги. Известни чуждестранни експерти ще разгледат въпроса за качеството на тези услуги в цяла Европа. За повече информация, моля посетете qycguidance.org/conference.

Последвайте ни