Ünite 6 başlık: Dezavantajlı gençler için öz rehberlik ve medya okuryazarlığı

(Erken okul terki riski yaşayan gençler, kültürel farklılıklar ve ekonomik engellerle karşılaşan gençler)


ECVET puanı: 14


Öğrenme çıktısı 1:
Dezavantajlı Gruplar Hakkında Genel Bilgi


Bilgi

 


Beceri

 


Yetkinlik

 

• Gençlerin kişisel/davranışsal sorunlarına aşina olma

• Farklı dezavantajlı genç gruplar ve onların özel konumlarına aşina olma: ekonomik engellerle karşılaşan gençler, kültür farklılıkları yaşayanlar, erken okul terki riskinde olanlar, coğrafi dezavantajlılar, fiziksel dezavantajlılar

• Erken okul terkindeki kilit faktörlere ve bunların gençler üzerindeki etkilerine aşina olma

• Erken okul terkinin göstergelerine aşina olma

• Gençlerin ekonomik engellerin ve kültürel farklılıkların göstergelerine aşina olma

• Gençlerin ilgili ülke/bölge/kentte karşılaştıkları ekonomik engellere ve kültürel farklılıklara aşina olma

• Alandaki mevzuat ve yönetmeliklere aşina olma

• Dezavantajlı gençlere özgü iletişim becerisi

• Dezavantajlı farklı gençlik grupları ve onların özgün durumları ile ilgili davranışlarının analizi

• Bir gencin riskte mi yoksa dezavantajlı mı olduğunun belirleme yeteneği

• Bir genci dezavantajlı olmaya iten nedenleri ve faktörleri belirleme yeteneği


Öğrenme çıktısı 2:
Potansiyel Riskleri Belirlemede Modern Medya Araçlarını Kullanma


Bilgi

 


Beceri

 


Yetkinlik

 

• Okul terki riski yaşayan gençleri motive edecek e-oyun temelli eğitimler, e-portföyler, interaktif çevrimiçi testler gibi cezbedici modern medya araçlarına aşina olma

• Erken okul terki riskini belirlemede mevcut modern medya araçlarına aşina olma

• Dezavantajlı gençlerin cezbedici modern medya araçlarını kullanmasında yardımcı olma: çevrimiçi-çevrimdışı olma, hesap ve profil açma, kendilerini testlere ve oyunlara yönlendirmelerini sağlama, resim ya da bilgi gibi verileri yükleme.

• Gençlerin sosyal medya profillerinden, e-portföylerinden ya da çevrimiçi davranışlarından hareketle potansiyel okulu terk etme riskini tanımlama yeteneği

• Erken okul terki riski bulunan gençleri, e-portföy, interaktif çevrimiçi testler, dijital aktiviteler/oyunlarla motive etme yeteneği;


Öğrenme çıktısı 3:
Modern Medya ve eğitimi destekleyecek Düşük maliyetli Araçlar


Bilgi

 


Beceri

 


Yetkinlik

 

• Ekonomik olarak dezavantajlı gençlerin kullanabileceği düşük maliyetli donanım, kamusal yazılım, ücretsiz internet hizmetleri gibi mevcut imkanlar konusunda aşina olma

• Sosyal hizmetler kapsamında sunulan meslek kursları gibi, ekonomik olarak dezavantajlı gençlerin mesleki eğitimlerini destekleyecek fırsatlara aşina olma

• Büyük şehirlerde yaşamayan ya da seyahat etme şansı bulunmayan ekonomik olarak dezavantajlı genler için uygun uzaktan öğretim fırsatlarına aşina olmak

• Ekonomik dezavantajın üstesinden gelmek için, modern medya aracılığıyla uzaktan iş olasılıklarına aşina olma ( Skype ve e-maille proje bazlı çalışmalar, e-maille yapılan çeviriler gibi).

• Dezavantajlı danışan için uygun olan mevcut araçları seçmek

• Uzaktan eğitim ve uzaktan iş fırsatlarına yönelik olarak dezavantajlı gençlerin ihtiyaç haritalarını çıkarma

• Modern medya ve mesleki eğitimi desteklemek için düşük maliyetli araçları önerebilme yeteneği;

Değerlendirme Yöntemleri:

 

Oyun

• Test

• ePortfolio

Bizi katılmak