Ünite 1 başlık: Eğitim ve Kariyer


ECVET puanı: 36


Öğrenme çıktısı 1:
Bilgi/Kaynaklar


Bilgi


Beceri


Yetkinlik

 Eğitim, mesleki eğitim ve İstihdam eğilimlerine ilişkin bilgi; işle ilgili görevleri, işlevleri, gelir durumunu gerekliliklerini ve gelecekteki durum ile ilgili mesleklere ilişkin gelişimi kapsayan işgücü piyasası kaynakları ve bilgiler. .

 Bilgisayara dayalı kariyer bilgi dağıtım sistemleri ve kariyer planlamasına yardımcı olacak bilgisayar destekli kariyer rehberliği sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve yöntemlerini iyi kullanabiliyor olmak.

 

 Farklı gereksinimi olan gruplar için (örn. gençler, öğrenciler, iş arayan yetişkinler, okulu terk etmiş olanlar, göçmenler …) özel hizmetler ve destek yapıları (kamu ve özel) hakkında bilgi sahibi olmak.

 Farklı mesleklerde istihdam olanakları hakkında bilgi toplayabilmek için yerel ve ulusal işgücü piyasasında araştırma yapma becerisi.

 Farklı bilgi işleme dayalı kariyer dağıtım sistemlerinin avantajları ile dezavantajlarını görebilme ve değerlendirebilme becerisi.

 Hizmet alanların kariyerlerini geliştirmek için eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilme

 Belirli alanlardaki eğitimler ve çalışmalar hakkında ilgili bilgileri sağlamada yetkin olma

 Bilgisayara dayalı kariyer bilgi dağıtım sistemleri ve bilgisayar destekli kariyer rehberliği sistemlerini kullanmada yetkin olma.


Öğrenme Çıktısı 2:
Kariyer Gelişim Programı; Yönetim ve Uygulama


Bilgi


Beceri


Yetkinlik

 Kişinin çalıştığı örgütte kariyer gelişim programı tasarlama bilgisi.

 İhtiyaç belirleme ve değerlendirme teknikleri ve uygulamaları hakkında bilgi.

 Kariyer gelişim programları hakkında profesyonel standartlar ve kriterlere ilişkin bilgi

 Kariyer gelişim programlarının gelişimini ve uygulamasını etkileyecek toplumsal eğilimler ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi.

 Halkla ilişkiler kampanyalarını planlama bilgisi.

 Kariyer bilgi ve planlama için bilgisayara dayalı sistemlerin kullanımı hakkında gençlerin eğitimi.

 Kariyer gelişim hizmetleri ve faaliyetlerini geliştirmek için halkla ilişkiler kampanyalarını düzenleme.

 Gençlere yönelik kariyer gelişim programlarını uygulama ve yönetmede yetkin olma.

Spesifik gençlik gruplarına yönelik kariyer geliştirmede bireysel ve grup programlarını uygulama.

 Gençlere yönelik kapsamlı bir kariyer merkezini planlama, organize etme ve yönetme.


Öğrenme çıktısı 3:
Kariyer Gelişim Teorisi


Bilgi


Beceri


Yetkinlik

 Kariyer Gelişim Teorisi

 Cinsiyet, cinsel eğilim, ırk, etnisite ile fiziksel ve ruhsal kapasiteyle alakalı bireysel farklılıklar hakkında bilgi.

 Kariyer gelişimine dair teorik modeller ile bu modellerle dayalı olarak geliştirilmiş kariyer bilgi dağıtım sistemleri ve kaynakları hakkında bilgi.

 Yaşam boyunca kişinin gelişimi hakkında bilgi

 Özel ve çalışma yaşamı planlamasını kolaylaştıracak rol ilişkilerine ilişkin bilgi.

 Toplumda Erkek ile kadınların değişen rolleri ve bu rollerin kariyer, eğitim ve aile hayatı üzerindeki sonuçları.

 Farklı kariyer teorilerinin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirme becerisi.

 Özel gruplara uygulanabilecek belirli teknikleri farklı kuramlardan seçme becerisi.

 Gençlerin kariyer planlaması ve işe yerleştirilmesi için uygun danışmanlık teknikleri ve modellerini kullanmada yetkin olma.

 Kadın ve erkeklerin değişen rollerini kullanarak danışanlara yardım etmede yetkin olma.


Learning outcomes 4:
Knowledge of supervision models and theories


Bilgi


Beceri


Yetkinlik

 Danışmanlık model ve kuramları hakkında bilgi.

 Kariyer danışmanı olarak kendi sınırlarının farkında olma ve gerektiğinde yardım alma.

 Danışmanların becerilerini geliştirmede düzenli olarak gözetim becerilerinden yararlanma.

 Kariyer danışmanı olarak kendi profesyonel gelişimi ve danışmanlık süreçleri ile ilgili meslektaşlarına ve amirlerine danışma becerisi.

 Farklı deneyim düzeyine sahip kariyer danışmanlarına etkili gözetim sağlama yetkinliği.

 Değerlendirme araçlarının yorumunu da içeren yetkinlikte ileri eğitim.

 Profesyonel kariyer danışmanlarını destekleme ve faaliyetlerini düzenli aralıklarla değerlendirmede izleme ve değerlendirme yetkinliği.


Öğrenme çıktısı 5:
Etik / Yasal Mevzular


Bilgi


Beceri


Yetkinlik

 Tüm kesimlere sunulan kariyer danışmanlığı hizmetini etkileyecek etik ve yasal mevzuat bilgisi.

 Kendi rolleri, yetkinlikleri ve etik standartlarına ilişkin bilgi

 Bilgisayar destekli kariyer danışmanlığı sistemlerinin kullanımına yönelik güncel etik/yasal mevzuat bilgisi .

 Etik olarak uygun olup olmadığını anlama becerisi.

 Etik kuralları ve yasal mevzuatları danışanlara açıkça anlatma becerisi.

 Kariyer danışmanlığı mesleğiyle ilgili etik yasalara ve standartlara bağlı olma.

 

Bizi katılmak